Olomoucké dny aplikované matematiky 2015 se nesly v duchu přátelské a tvůrčí atmosféry

 

Ve dnech 20.-22. května 2015 se v prostorách Přírodovědecké fakulty UP konaly tradiční Olomoucké dny aplikované matematiky/Olomoucian Days of Applied Mathematics (ODAM). Tato mezinárodní oborová konference, založená v roce 1999 z podnětu významného člena Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky a jejího současného emeritního profesora, prof. RNDr. Ing. Lubomíra Kubáčka, DrSc. Dr.h.c., získala v posledních letech punc světového renomé díky předním osobnostem aplikované matematiky, které se ODAMu pravidelně účastní a oceňují jeho tvůrčí atmosféru v takřka rodinném prostředí. Letos se tak této konference, která se nesla především ve znamení aplikované statistiky a fuzzy metod společně s příspěvky z dalších oblastí aplikované matematiky, účastnila třeba prof. Paula Brito z Universidade de Porto, přední osobnost analýzy symbolických dat a současná prezidentka International Association for Statistical Computing (IASC), nebo prof. Radko Mesiar z Technické univerzity v Bratislavě, jeden z nejcitovanějších českých a slovenských aplikovaných matematiků, zabývající se mj. metodami rozhodování a teorií kopulí. ODAM se přitom dlouhodobě ukazuje být současně též dobrou platformou pro první zkušenosti studentů doktorského studia s prezentací výsledků jejich vědecké práce na mezinárodní úrovni.

Kromě odborného programu více jak 60 účastníků z celé Evropy (Finsko, Nizozemsko, Portugalsko, Itálie aj.) i USA ocenilo též jeho společenskou část, okořeněnou varhanním koncertem MgA. Karla Martínka v chrámu sv. Mořice, sestaveného speciálně pro letošní ročník ODAMu. Z reakcí účastníků se přátelské setkání aplikovaných matematiků, jak se někdy ODAMu přezdívá, navýsost vydařilo. Doufejme, že ODAM 2017 posune laťku ještě opět o kus dále!