Olomoucké dny aplikované matematiky

26. a 27. června 2002

 

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci opět připravila setkání matematických statistiků zaměřených na aplikace, ale i na teorii, která, jak známo, je nejpraktičtější věc na světě.

V tomto roce chceme vydat sborník referátů, případně CD-ROM, takže účastníci si nemuseli dělat poznámky. Každý referující však může publikovat svůj referát v časopise, protože sborník nebude recenzován a nebude mít copyright.

Původní program konference musel být hned první den změněn, poněvadž mezinárodní rychlík, kterým cestovali všichni přenášející ze Slovenska u Břeclavi vykolejil. Naštěstí se nikomu nic nestalo a všichni dojeli v pořádku.

Konference byla rozdělena do dvou dnů. Účastnící si mohli vyslechnout následující přednášky (seřazeno podle toho, kdy byly jednotlivé příspěvky předneseny):

 • Viktor Witkovský (Slovenská akadémia vied, Bratislava): Consensus mean and its consonance interval
 • Gejza Wimmer (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica): Intervalový odhad medzilaboratorného rozptylu
 • Oľga Nánásiová (Slovenská technická univerzita, Bratislava): Lineárne modely a ich aplikácie v analýze časových radov
 • Ivan Žežula (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice): Some properties of the extended growth curve model
 • Ján Mačutek (Univerzita Komenského, Bratislava): Partial-sums discrete probability distributions
 • Jana Talašová (Univerzita Palackého, Olomouc): Škály jazykově definovaných fuzzy dat
 • Lubomír Kubáček a Eva Tesaříková (Univerzita Palackého, Olomouc): Vychýlenost odhadů v modelech s podmínkou
 • Ladislav Skula (Masarykova univerzita, Brno): Abstraktní teorie elipticko vrstevnicového rozdělení
 • Marie Budíková a Ladislav Budík (Masarykova univerzita, Brno): O čem vypovídají dlouhé časové řady srážkových úhrnů?
 • Zdeněk Půlpán (Univerzita Hradec Králové): Shlukovací algoritmy a jejich užití v humanitních vědách
 • Pavla Kunderová (Univerzita Palackého, Olomouc): Transformační eliminace rušivých parametrů
 • Eva Lešanská (Univerzita Palackého, Olomouc): Problém vytyčení rychlostního koridoru
 • Jaroslav Marek (Univerzita Palackého, Olomouc): Odhady v připojovacím měření
 • Ivo Müller (Univerzita Palackého, Olomouc): Uspořádání mnohorozměrných dat a Tukeyho medián

Pro přednášky byla k dispozici tabule a zpětný projektor. Příspěvky byly předneseny v češtině a slovenštině.

Fotogalerie:

Někteří se již vrací z oběda,

jiní se na něj teprve chystají.

Všichni účastníci dorazili,
konference může začít.

Zahajovací řeč prof. Kubáčka
(byla opravdu těžká).

A je zahájeno!

První příspěvek.

S křídou u tabule.

Někteří se "vložili" obětavě do příspěvku.

Pozorní posluchači.

Podívejme se na to společně!

Hledejme odpověď na otázku: "Bude pršet?"

To nevíme jistě. Bude ale horko!

I když se mluví o únavě, nikdo není unaven.

"Než začnu, smažu si tabuli."

Občerstvení o přestávce,

a diskusní kroužky.

A jdeme na to!

Nad "žhavým" tématem.

Organizátoři se mile usmívají.

I se svým stínem.

Jak jsem vytyčovala rychlodráhu.

Geodet? Dirigent? Kazatel? Malíř?
Ne, statistik!

Ukažte, jak tam vypadáme.

"Cenzor" je spokojen.

 


Hlavní organizátoři:

Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. & RNDr. Eva Lešanská, Ph.D.
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tomkova 40, 779 00 Olomouc, Česká republika