Zobecněná metoda minimálních reziduí

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce Zobecněná metoda minimálních reziduí
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem bakalářské práce bude nastudovat metodu minimálních reziduí a její varianty. Práce bude doplněna vlastním kódem sestaveným v matematickém softwaru Matlab.