Vývoj úmrtnosti v ČR

Vedoucí práce doc. Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D.
Název práce Vývoj úmrtnosti v ČR
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je na základě dat z ČSÚ popsat vývoj úmrtnosti v různých skupinách obyvatelstva ČR.