Užití splajnů v úloze ohybu nelineárního nosníku

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce Užití splajnů v úloze ohybu nelineárního nosníku
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Diplomová práce se bude zabývat použitím B-splajnů v úloze ohybu nelineárního nosníku. Teorie bude konkrétními příklady řešenými vlastními kódy.