Úloha dopravy oklikou a další modifikace dopravní úlohy.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Úloha dopravy oklikou a další modifikace dopravní úlohy.
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Dopravní problém je známá optimalizační úloha, jejímž cílem je minimalizovat cenu přepravy zboží od dodavatelů k odběratelům. Pokud doprava neprobíhá přímo, ale přes mezisklady jedná se o tzv. dopravu oklikou. Úkolem bude popsat dopravu oklikou a další modifikace dopravní úlohy a metody a postupy používané pro jejich řešení.