Toky v sítích.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Toky v sítích.
Typ práce Bakalářská
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Toky v sítích jsou jedna z úloh řešených v teorii grafů. Nejčastěji hledáme minimální či maximální tok v síti, což je motivováno praktickými úlohami o propustnosti - například propustností železniční, silniční, vodovodní sítě či internetu.
Úkolem bude popsat a realizovat speciální algoritmy pro řešení této úlohy.