Splajn wavelety

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Splajn wavelety
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Splajn wavelety