Rychlé trasovací algoritmy pro výpočet světelné stopy reflektoru.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Rychlé trasovací algoritmy pro výpočet světelné stopy reflektoru.
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Úkolem je navrhnout a vyzkoušet různé metody pro výpočet světelné stopy reflektoru s ohledem na rychlost výpočtů. Tyto výpočty se obvykle provádějí tzv. trasováním, tj. vysláním svazku paprsků ze světelného zdroje a sledováním, kam tento paprsek dopadne. Kvůli přesnosti je třeba vyslat velké množství paprsků a to je výpočetně náročné, proto je rychlost výpočtů důležitá. Práce nevyžaduje nastudování rozsáhlého teoretického aparátu, spíše je třeba spojení více různých disciplín. V práci bude využíváno základních znalostí z optiky (odraz a lom světla), geometrie (výpočty průsečíků přímek a různých ploch), optimalizace (pro optimliazaci světelné stopy) a programování pro napsání a praktické vyzkoušení různých verzí algoritmu.