QR rozklad a jeho využití.

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce QR rozklad a jeho využití.
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

QR rozklad a jeho využití.