Přesné algoritmy pro řešení úlohy obchodního cestujícího.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Přesné algoritmy pro řešení úlohy obchodního cestujícího.
Typ práce Bakalářská
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Problém obchodního cestujícího (anglicky Travelling Salesman Problem – TSP) je diskrétní optimalizační problém, ve kterém hledáme nejkratší možnou uzavřenou cestu (s návratem do počátečního bodu) procházející všemi zadanými body. Jedná se o tzv. NP-úplnou úlohu, jejíž časová náročnost rychle roste s rostoucí velikostí problému. Úkolem bude popsat exaktní algoritmy pro řešení této úlohu a vyzkoušet jejich realizaci na počítači.