Pokročilé metody analýzy přežívání

Vedoucí práce doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D.
Název práce Pokročilé metody analýzy přežívání
Typ práce Dizertační
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem dizertační práce je rozvoj statistických metod a algoritmů v oblasti modelů přežívání.