Obstacle problems and free boundaries

Vedoucí práce , Raj Narayan Dhara, Ph.D.
Název práce Obstacle problems and free boundaries
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

„Problémem volných okrajů“ rozumíme okrajový problém popsaný parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE), které vykazují a priori neznámá (volná) rozhraní nebo hranice. Abychom vyřešili problém s volnými hranicemi, musíme poskytnout okrajovou podmínku, která je uložena na volné hranici. Lze pak určit jak volnou hranici, tak řešení diferenciální rovnice.

 

   Teorie FBP byly stimulovány zvýšeným počtem matematických modelů, aby porozuměly velkému množství aktuálních problémů ve fyzice (fyzika plazmatu, tuhnutí), chemii (depozice chemických par), financích (americká varianta), biologii (růst tkání), průmyslu. procesy, jako je elektro fotografie a další oblasti. Matematická a relevantní literatura tohoto oboru je obrovská.