Numerická integrace

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce Numerická integrace
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Numerická integrace