Metody strojového učení s kompozičními daty

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Metody strojového učení s kompozičními daty
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Kompoziční data představují pozorování nesoucí relativní informaci (např. procenta, proporce, koncentrace) a jejich statistické zpracování pomocí preferované logpodílové metodiky vyžaduje vyjádření ve speciálních souřadnicích. Cílem diplomové práce bude zkoumat efekt užití logpodílové metodiky při zpracování kompozičních dat pomocí populárních metod strojového učení.