Malé množiny

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Malé množiny
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je pochopit a porovnat různé koncepce velikosti množiny, které se v matematice vyskytují. Z nejvýznamnějších jmenujme mohutnost, (Lebesgueovu či jinou) míru, dimenzi, kategorii, pórovitost... Významné budou zejména množiny, které jsou v daném smyslu malé. Student by měl pojmy definovat a na příkladech ukázat, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké mají zajímavé aplikace.