Machine learning a jeho aplikace

Vedoucí práce RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D.
Název práce Machine learning a jeho aplikace
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je ukázat možnosti predikce jevů a klasifikace dat s použitím technik Machine learning.