Klinické studie a statistika - frekventistický přístup

Vedoucí práce doc. Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D.
Název práce Klinické studie a statistika - frekventistický přístup
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Klinické studie předstvují zlatý standard v získávání znalostí o účinnosti léčiv či léčebných postupů. Důraz je přitom kladen na řádné naplánování, provedení, zaznamenání a vyhodnocení "experimentu" spočívajícího v porovnání zvoleného ukazatele zdravotního stavu ve dvou skupinách lišících se od sebe podávanou léčbou. Role statistiky se u klinických studií neomezuje jen na vyhodnocení získaných dat. Statistik pomáhá už s návrhem studie včetně stanovení rozsahu výběru, typu randomizace a pod. Pochopit problematiku klinických studií a vyzkoušet si řešení některých statistických úloh, které je třeba v praxi řešit, bude cílem této bakalářské práce.