Jsi to co jíš aneb statistická analýza složení jídla

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Jsi to co jíš aneb statistická analýza složení jídla
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Studium složení jídla má hodně dobrých důvodů od těch zdravotních až po environmenální. Cílem bakalářské práce bude nalézt zajímavé souvislosti v rámci složení jídlana základě reálných dat s využitím logpodílové metodiky kompozičních dat s možným výhledovým přesahem do spolupráce s dalšími odborníky.