Interpolace v R^2

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce Interpolace v R^2
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Interpolace v R^2.