Hodnocení ustálenosti náhodného procesu a odhad jeho asymptotické střední hodnoty

Vedoucí práce doc. Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D.
Název práce Hodnocení ustálenosti náhodného procesu a odhad jeho asymptotické střední hodnoty
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je analýza časových řad, u nichž se očekává, že jejich trend se v čase může ustálit na nějaké konstantní hodnotě. Úkolem je tuto konstantu odhadnout. Studované časové řady přitom často obsahují periodickou složku.