Funkcionální regresní modely

Vedoucí práce doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D.
Název práce Funkcionální regresní modely
Typ práce Dizertační
Status práce Zadaná
Popis práce

Funkcionální regresní modely