Důkazy divergence harmonické řady

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Důkazy divergence harmonické řady
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je provést kompilaci známých důkazů divergence harmonické řady. Inspirací může být například článek http://scipp.ucsc.edu/~haber/archives/physics116A10/harmapa.pdf, kde se nachází takových důkazů 20. Práce by měla obsahovat popis a důkazy použitých kritérií, případně jejich aplikaci na jiné řady než harmonickou. Téma je vhodné spíše pro studenty učitelského studia.