Black-box optimalizace

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Black-box optimalizace
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Black-box optimalizace