Analýza závislostí u pohybových aktivit

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Analýza závislostí u pohybových aktivit
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Relativní struktura pohybových aktivit má důležitý vliv na zdraví člověka, a neméně zajímavé jsou pak i závislosti mezi v rámci těchto aktivit. Bakalářská práce, vycházející ze spolupráce s Fakultou tělesné kultury, bude mít za úkol zkoumat nové statistické přístupy k analýze tohoto typu dat užitím např. teorie kopulí, lineárních smíšených modelů apod.