Katederní harmonogram akademického roku 2021/2022

Katederní harmonogram najdete také v tomto PDF souboru, fakultní harmonogram najdete na této stránce, universitní najdete zde.

 

Zimní semestr

 

Výuka:

 • od 20. září 2021 do 17. prosince 2021

Vypsání nových témat kvalifikačních prací:

 • 31. října 2021

Den otevřených dveří:

 • 3. prosince 2021 (pátek)
 • 15. ledna 2022 (sobota)

Odevzdání kvalifikačních prací:

 • do 10. prosince 2021

Rektorské volno

 • 31. prosince 2021

Sportovní den UP

 • 28. září 2021

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací:

 • od 10. ledna 2022 do 11. února 2022

 

 

Letní semestr

 

Výuka:

 • od 14. února 2022 do 13. května 2022

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 15. dubna 2022

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 22. dubna 2022

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 15. dubna 2022

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 29. dubna 2022

Sportovní den UP

 • 11. května 2022

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 9. května 2022 do 10. června 2022

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 30. května 2022 do 10. června 2022

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 30. května 2022 do 24. června 2022

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • do 17. června 2022

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 15. srpna 2022 do 26. srpna 2022

Splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022

 • do 5. září 2022