Harmonogram letního semestru 2019/2020

Výuka:

 • od 10. února 2020 do 7. května 2020

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 14. dubna 2020 do 17. dubna 2020

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 17. dubna 2020

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 27. dubna 2020 do 30. dubna 2020

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 24. dubna 2020

Sportovní den UP

 • 13. května 2020

Zkouškové období

 • 11. května-30. června 2020

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 11. května 2020 do 12. června 2020

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 1. června 2020 do 12. června 2020

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 1. června 2020 do 19. června 2020

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • od 8. června 2020 do 12. června 2020 30. července 2020.

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 17. srpna 2020 do 28. srpna 2020

Splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020:

 • do 7. září 2020 15. září. 2020

<< Zimní semestr 2019/2020Zimní semestr 2020/2021>>