Harmonogram letního semestru 2020/2021

Výuka:

 • od 15. února 2021 do 14. května 2021

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 16. dubna 2021

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 23. dubna 2021

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 23. dubna 2021

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 30. dubna 2021

Sportovní den UP

 • 12. května 2021

Zkouškové období

 • 17. května-30. června 2021

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 10. května 2021 do 11. června 2021

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 31. května 2021 do 11. června 2021

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 1. června 2020 do 19. června 2020

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • do 11. června 2021

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 16. srpna 2021 do 27. srpna 2021

Splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021

 • do 6. září. 2021

 

<< Zimní semestr 2020/2021  Akademický rok 2021/2022>>