Harmonogram letního semestru 2018/2019

Výuka:

 • od 11. února 2019 do 12. května 2019

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 15. dubna 2019 do 19. dubna 2019

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 18. dubna 2019

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 29. dubna 2019 do 3. května 2019

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 26. dubna 2019

Sportovní den UP

 • 15. května 2019

Zkouškové období

 • 13. května-30. června 2019

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 13. května 2019 do 14. června 2019

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 3. června 2019 do 14. června 2019

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 3. června 2019 do 21. června 2019

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • od 10. června 2019 do 14. června 2019

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 19. srpna 2019 do 30. srpna 2019

Splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019:

 • do 5. září 2019

 

 

<< Zimní semestr 2018/2019 Zimní semestr 2019/2020>>