Harmonogram letního semestru 2017/2018

Výuka:

 • od 12. února 2018 do 13. května 2018
 • 28. dubna 2017

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 16. dubna 2018 do 20. dubna 2018

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 20. dubna 2018

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 30. dubna 2018 do 4. května 2018

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 27. dubna 2018

Sportovní den UP

 • 9. května 2018

Zkouškové období

 • 14. května-30. června 2018

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 14. května 2018 do 15. června 2018

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 4. června 2018 do 15. června 2018

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • od 11. června 2018 do 15. června 2018

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 18. června 2018 do 22. června 2018

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 20. srpna 2018 do 31. srpna 2018

Splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018:

 • do 6. září 2018

<< Zimní semestr 2017/2018Zimní semestr 2018/2019>>