Harmonogram letního semestru 2015

Výuka:

 • od 16. února 2015 do 15. května 2015

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 6. dubna 2015 do 10. dubna 2015

Ukončení výuky - 2. ročníky magisterských navazujících oborů:

 • 17. dubna 2015

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 4. května 2015 do 7. května 2015

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 30. dubna 2015

Sportovní den UP

 • 13. května 2015

Zkouškové období

 • 18. května-30. června 2015

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací pro magisterské navazující obory:

 • od 4. května 2014 do 29. května 2015

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací pro bakalářské obory:

 • od 18. května 2014 do 17. června 2015

Přijímací zkoušky - bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní obory:

 • od 1. června 2015 do 5. června 2015

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek:

 • od 24. srpna 2015 do 7. září 2015

Splnění studijních povinností za akademický rok 2014/2015:

 • do 7. září 2015

<< Zimní semestr 2014/2015 Zimní semestr 2015/2016>>