Harmonogram letního semestru 2014

Výuka:

  • od 17. února 2014 do 16. května 2014

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

  • od 17. března 2014 do 21. března 2014

Ukončení výuky - 2. ročníky magisterských navazujících oborů:

  • 18. dubna 2014

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

  • od 7. dubna 2014 do 11. dubna 2014

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

  • 30. dubna 2014

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací pro magisterské navazující obory:

  • od 5. května 2014 do 23. května 2014

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací pro bakalářské obory:

  • od 26. května 2014 do 17. června 2014

Přijímací zkoušky - bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní obory:

  • od 2. června 2014 do 6. června 2014

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek:

  • od 25. srpna 2014 do 2. září 2014

Splnění studijních povinností za akademický rok 2013/2014:

  • do 3. září 2014

 

<< Zimní semestr 2013/2014 Zimní semestr 2014/2015 >>