Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Semináře a kurzy

Semináře a kurzy

Letní škola matematiky

Chystáte se studovat na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a

  • Chcete vědět, co Vás čeká?
  • Chcete si vylepšit Vaši startovní pozici?
  • Máte zájem si zopakovat a prohloubit znalosti středoškolské matematiky?
  • Chcete se seznámit s budoucími kolegy?

Pokud jste alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli kladně, pak je Letní škola matematiky určena právě pro Vás. Více informací najdete zde.

Vyrovnávací kurzy z matematiky

S matematikou se v různě formě setkávají studenti snad všech oborů, které Přírodovědecká fakulta UP nabízí. Nemusí jít zrovna o hlavní předmět, a přesto dokáže některé ze studentů pěkně potrápit. Paradoxně největší problémy jsou způsobeny nedostatečnými znalostmi středoškolské matematiky. Na základech, které chybí, lze pak jen těžko stavět.

Proto nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 20. 3. 2020, poslední kurz proběhne v pátek 26. 4. 2020.

Z důvodu zrušené kontaktní výuky kurzy nemohou proběhnout v původně plánovaných termínech. O kurzy Vás však nechceme připravit. Pokud to jen trochu půjde, kurzy proběhnou, ale v jiné termíny. V současné době nevíme, jak dlouho tato situace potrvá. O novém harmonogramu Vás budeme informovat hned, jakmile se situace s uzavřením škol vyjasní.

Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Podrobný rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2020 najdete zde.


Všichni zájemci jsou vítáni!


Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet