Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Bakalářské obory

Na bakalářský obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví se konají přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia. Přijímací zkoušky nemusí dělat ti uchazeči, kteří mají na střední škole průměr z matematiky menší nebo roven známce 2. Do průměru se započítávájí pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímacích zkoušek je však nutno požádat písemně zároveň s podáním přihlášky a to spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu!

Přijímací zkouška bude probíhat formou písemného testu, přičemž nebudou povoleny kalkulačky ani tabulky. Testové příklady budou zaměřeny zejména na ověření následujících dovedností: úprava algebraických výrazů, práce s absolutní hodnotou, znalost základních elemetnárních funkcí, řešení rovnic a nerovnic, řešení slovních úloh, transformace grafu funkce. Vzor příkladů, které se mohou objevit v přijímacím testu, je k nahlédnutí zde. Můžete také nahlédnout do úloh z přijímací zkoušek pro rok 2016/2017 a také do jejich vzorového řešení.


Na bakalářské obory Matematika a její aplikace a Aplikovaná statistika jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia.

Magisterské navazující obory

Na magisterský navazující obor Aplikace matematiky v ekonomii jsou bez přijímací zkoušky přijímáni absolventi bakalářských studijních oborů Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace, jinak je přijímací zkouška v rozsahu závěrečné zkoušky těchto oborů.

Na magisterský navazující obor Matematika a její aplikace jsou bez přijímací zkoušky přijímáni absolventi bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu závěrečné zkoušky tohoto oboru.

Další informace

Více informací o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc v akademickém roce 2016/17 najdete zde. Seznam oborů na celé UP Olomouc najdete zde.

Informace o studiu, podrobný katalog všech studijních oborů na Přírodovědecké fakultě a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 najdete také v následující publikaci ve formátu pdf:

Studuj! Bakalářské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2018/2019


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet