Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Bakalářský studijní program


Na specializace Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika se konají přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia.
Možnost prominutí příjímacích zkoušek u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

  • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2 a současně alespoň tři ročníky matematiky. Do průměru se započítávají pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.
  • zkouška z Obecných studijních předpokladů nebo z Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky s minimálním percentilem 90
  • splnění výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+

Magisterský navazující program

Na magisterský navazující program Aplikakovaná matematika jsou bez přijímací zkoušky přijímáni absolventi bakalářských studijních oborů Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace. Jinak je přijímací zkouška v rozsahu závěrečné zkoušky těchto oborů.

Další informace

Více informací o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc v akademickém roce 2021/22 najdete zde. Seznam oborů na celé UP Olomouc najdete zde.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet