Nacházíte se v sekci: Studenti » Předpisy a formuláře

Předpisy a formuláře

Uznávání předmětů

Pro uznání předmětu z předchozího studia lze použít elektronickou žádost v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu nebo klasickou žádost a formulář.

Uznávání studijních povinností se řídí Směrnicí děkana Přf UP A-17/4-SD.

  • Uznat lze pouze ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době kratší než 2 roky před podáním žádosti o uznání.
  • Uznat lze pouze zkoušky, které byly hodnoceny stupněm "A", "B" nebo "C".
  • Uznávání předmětů na naší katedře vyřizuje paní tajemnice Burkotová.

Zadávání kvalifikačních prací

Při zadávání tématu kvalifikační práce a při jejím odevzdávání se studenti a vedoucí kvalifikační práce řídí prováděcími pokyny.

Detailní návody pro zadávání tématu kvalifikační práce do STAGu lze najít ve vnitřní normě UP R-B-17/08 .

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP stanoví podrobnosti o studiu na UP, včetně práv, povinností a chráněných zájmech studentů a pravidel přezkumného řízení.

Další dokumenty

Další normy týkající se práv a povinností studentů najdete nanajdete zde a na úřední desce UP.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet