Parciální diferenciální rovnice

Kdo se odbornému zaměření věnuje