Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic

Kdo se odbornému zaměření věnuje