Teorie kompaktních konvexních prostorů

Kdo se odbornému zaměření věnuje