Mathematical models to support decision making

Kdo se odbornému zaměření věnuje