Aggregation operators

Kdo se odbornému zaměření věnuje