Topic in optimization

Supervisor Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Name Topic in optimization
Type Bachelor
Status Not assigned
Description

 Téma práce bude upřesněno na základě diskuze a představ studenta/ky.