Topic in numerical methods

Supervisor Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Name Topic in numerical methods
Type Bachelor
Status Not assigned
Description

Téma práce bude upřesněno na základě diskuze a představ studenta/ky.