Nacházíte se v sekci: Studenti » Kvalifikační práce

Kvalifikační práce

Členové katedry vypisují každý rok na podzim nová témata kvalifikačních prací - bakalářských a magisterských. Studenti mohou sami navrhnout téma kvalifikační práce, ovšem je třeba najít vedoucího, který bude ochoten takové téma vést.

Kompletní seznam volných témat najdete na této stránce, témata jednotlivých vyučujících najdete i na jejich osobních stránákách. Termín pro vypsání témat na akademický rok 2016/2017 je 31. října 2016.

Při zadávání tématu kvalifikační práce a při jejím odevzdávání se studenti a vedoucí kvalifikační práce řídí prováděcími pokyny.

Detailní návody pro zadávání tématu a vkládání kvalifikační práce do STAGu lze najít v příloze opatření děkana 1/2010 nebo jednotlivě v postupu zadávání práce či postupu vkládání práce.

Od akademického roku 2014/2015 se studenti přihlašují na obhajoby (podobně jako na SZZ) prostřednictvím STAGu.

Zadané a obhájené kvalifikační práce lze najít ve STAGu.

Upozorňujeme všechny studenty, že podle směrnice děkana číslo A-14/5/SD musí všechny odevzdávané kvalifikační práce od akademického roku 2014/2015 povinně obsahovat i bibliografické údaje (podrobnější informace najdete v textu směrnice v článku VII na straně 4). Upravený styl pro LaTeX včetně ukázky použití si můžete stáhnout zde (poslední revize a oprava chyb 31.3. 2015).


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet