Nacházíte se v sekci: Studenti » Kvalifikační práce » Témata

Témata kvalifikačních pracíBakalářská

Vedoucí Název práce Status práce
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc. Fraktály ve výtvarném umění. Volná
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc. Chaotická zobrazení Volná
Mgr. Iveta Bebčáková Ph.D. Plants vs. Zombies - popis a optimalizace procesů Volná
Mgr. Iveta Bebčáková Ph.D. Polynomy Rezervovaná
Mgr. Iveta Bebčáková Ph.D. Teorie her - aplikace v politice Rezervovaná
Mgr. Iveta Bebčáková Ph.D. Teorie her v ekonomii Rezervovaná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Fourierova transformace a její použití Volná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Numerický výpočet vícerozměrných integrálů Volná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Ortogonální polynomy a jejich použití Volná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Řešení okrajových úloh metodou střelby Volná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic Volná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Míry reliability a validity testu Volná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Pokročilé grafické metody v R Volná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Sweave - propojení LaTeX a R Volná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Tak takhle ne - vztah mezi korelací a kauzalitou Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Bernoulliho čísla Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Dvojné logistické zobrazení Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Exponenciální funkce Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Feigenbaumova konstanta Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Grafy funkcí v TeXu Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Ljapunovovy exponenty Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Obrázky v LaTeXu s využitím balíčku PSTricks Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Standardní zobrazení Volná
RNDr. Jiří Fišer Ph.D. Trojné logistické zobrazení Volná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Intervalové odhady pro relativní četnost Volná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Kvantilová regrese Volná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru Volná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Statistické inference o parametru Poissonova rozdělení Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Analýza spektroskopických dat Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Automatická detekce síťových struktur v obraze Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Benfordův zákon Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Dva přístupy k modelování difuse: celulární automaty a diferencíální rovnice Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Metody detekce a automatického zpracování obrazu Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Tajemství moravského vokálu Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Jak na podíly s analytickou geometrií Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Krásná grafika v R: knihovna ggplot2 Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Lasso regrese Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Rozhodovací stromy a jejich aplikace Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Za lepšími modely s resamlingovými metodami Volná
RNDr. Jitka Machalová Ph.D. BB algoritmus pro metodu největšího spádu Volná
RNDr. Ondřej Pavlačka Ph.D. Simulační metoda Latin Hypercube Sampling Volná
RNDr. Ondřej Pavlačka Ph.D. Výpočty založené na rezervě pojistného životních pojištění Rezervovaná
RNDr. Martina Pavlačková Ph.D. Aplikace diferenciálních rovnic 1. řádu v ekonomii Rezervovaná
RNDr. Martina Pavlačková Ph.D. Integrály závislé na parametru a jejich využití Volná
RNDr. Martina Pavlačková Ph.D. Modely řízení zásob a jejich aplikace Volná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Ekonomické dynamické modely Rezervovaná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Kolmogorovovy populační modely Rezervovaná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Oscilátory Volná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Populační dynamické modely Volná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Rotující kyvadlo Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Existence řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s časovou singularitou Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Funkce s derivacemi jejichž řád je reálné číslo Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Kužel ve funkcionální analýze a jeho použití Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Věty o pevném bodě pro slabě kontraktivní zobrazení a jejich použití Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Věty o střední hodnotě v reálné a komplexní analýze Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Věty pro kontraktivní operátory v uspořádaných množinách a jejich použití Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic 1. řádu závislých na parametru Volná
doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D. Aplikace diferenciálních rovnic s impulzy v pevných časech Volná
doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D. Téma dle přání Volná
doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D. Využití matematického softwaru k výpočtu Greenových funkcí Volná
Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Regrese v Bayesovské statistice Volná
Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Statistika a kauzalita Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Analýza investičních strategií Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Identifikace kritických hran v silniční síti Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Inverzní problémy pro diferenciální rovnice Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Inverzní problémy v lineární algebře Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Použití technické analýzy při investování do indexových fondů Volná
RNDr. Miloslav Závodný BibTeX - příprava bibliografické databáze Volná
RNDr. Miloslav Závodný Tvorba prezentací v LaTeXu Rezervovaná
RNDr. Miloslav Závodný Tvorba rejstřík v TeXu Volná
RNDr. Miloslav Závodný Zařazení postskriptového kódu do LaTeXu Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic se zpožděním. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Optimalizace užitím Optimalizačního toolboxu v Matlabu. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Přesné algoritmy pro řešení úlohy obchodního cestujícího. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Řešení okrajových úloh metodou kolokace. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Toky v sítích. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Základní způsoby paralelizace numerických výpočtů. Volná

Diplomová

Vedoucí Název práce Status práce
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc. Fraktální analýza architektonických objektů. Volná
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc. Shody a rozdíly v přístupech k fraktálům Volná
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc. Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení Volná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy Volná
Mgr. Jana Burkotová Ph.D. Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic Volná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Bayesovský přístup k analýze přežívání Rezervovaná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Skryté Markovské řetězce - diskrétní případ Rezervovaná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Skryté Markovské řetězce - spojitý případ Rezervovaná
Mgr. Kamila Fačevicová Ph.D. Software pro podporu online prodeje obuvnické firmy Rezervovaná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Modely analýzy přežití s časově závislými prediktory a jejich aplikace Rezervovaná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Odhady kuželoseček a kvadrik Rezervovaná
doc. RNDr. Eva Fišerová Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru Volná
RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. Modelování pohybu tekutin v porésním prostředí Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Funkcionální regresní model s kompoziční vysvětlující proměnnou Volná
doc. RNDr. Karel Hron Ph.D. Metody strojového učení s kompozičními daty Volná
RNDr. Ondřej Pavlačka Ph.D. Fuzzifikace agregačních operátorů Volná
RNDr. Martina Pavlačková Ph.D. Modely hromadné obsluhy a jejich aplikace Volná
RNDr. Martina Pavlačková Ph.D. Teorie ohraničujících množin pro mnohoznačnou Dirichletovu úlohu Volná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Impulsní okrajová úloha pro obyčejné diferenciální rovnice Volná
prof. RNDr. Irena Rachůnkova DrSc. Impulsní počáteční úloha pro obyčejné diferenciální rovnice Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice se silnou singularitou v časové proměnné Volná
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc. Okrajové úlohy v rezonanci pro frakcionální diferenciální rovnice Volná
doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D. Impulzní diferenciální rovnice na polopřímce Volná
doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D. Téma dle přání Volná
Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Funkcionální ANOVA Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Optimalizace postupu napojování komponent v rozpadlé silniční síti Volná
RNDr. Rostislav Vodák Ph.D. Použití stochastických algoritmů při analýze rozpadu silniční sítě Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Nespojitá Galerkinova metoda. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Paralelní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Volná
RNDr. Pavel Ženčák Ph.D. Rychlé trasovací algoritmy pro výpočet světelné stopy reflektoru. Volná

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet