Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Letní škola matematiky » Otestujte se

Testíky ze středoškolské matematiky, aby mozek nezahálel:

(doporučujeme otevřít v Acrobat Reader, protože některé internetové prohlížeče neumožní zašktnout odpovědi)

Tip LŠM: s úlohami podobných typů se setkají studenti nastupující do prvního ročníku některého z oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, a to buď už u přijímacích zkoušek , nebo pak následně při rozřazovacím testu z matematiky. Je proto dobré být připraven ;-)

Náměty k přemýšlení a diskuze najdete i na:

Letní škola na Facebooku


Studijní literatura:

  • BUŠEK I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky, SPN, Praha, 1988
  • HLAVÁČEK A.: Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky, SPN, Praha, 1965
  • JIRÁSEK F. a kol.: Sbírka řešených příkladů z matematiky, SNTL, Praha, 1982
  • KUBÁT J.: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Victoria Publishing, Praha, 1993
  • KUBÁT J., HRUBÝ D., PILGR J.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Maturitní minimum, Prometheus, Praha, 1996
  • PETÁKOVÁ J.: Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, Praha, 2000
  • POLÁK J.: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus, Praha, 1997

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet