Nacházíte se v sekci: Katedra » Nabídka spolupráce

Co může nabídnout naše katedra zbytku světa

1. Matematické modelování široké škály reálných procesů. Matematické modelování sestává především z

  • formulace modelu na základě fyzikálních principů,
  • analýzy modelu, tj. zkoumání existence a jednoznačnosti řešení a jeho závislosti na datech úlohy,
  • numerického řešení modelu a jeho vizualisace za pomocí standardního softwaru,
  • optimalizace, tedy návrhu procedur a strategií, které zlepší požadované vlastnosti řešení.

Garant: Tomáš Fürst

2. Zpracování a vyhodnocení široké třídy digitálních signálů (např. obrazu a zvuku) včetně aplikace metod machine learning pro práci s daty.

Garant: Tomáš Fürst.

3. Aplikace statistické analýzy pro řešení širokého spektra praktických problémů z oblastí přírodních, technických a společenských věd (metrologie, analýza mnohorozměrných a vysoce dimenzionálních datových souborů, časové řady, data mining).

Garant: Karel Hron.

4. Matematické nástroje analýzy a optimalizace komplexních sítí a systémů, například v dopravě.

Garant: Rostislav Vodák.

5. Matematické modely pro podporu vícekriteriálního a skupinového rozhodování a rozhodování za rizika - např. pro výběrová řízení, investiční rozhodování, hodnocení zaměstnanců ve firmách a státních institucích apod.

Garant: Ondřej Pavlačka.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet