Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory a programy » MGR Matematika a její aplikace

Navazující magisterské (dvouleté) studium

Matematika a její aplikace

Dvouleté navazující magisterské studium oboru Matematika a její aplikace probíhá v rámci programu N1101 Matematika

Tento obor je určen pro studenty s hlubokým zájmem o porozumění principům a struktuře matematiky samotné, ale také o aplikace matematiky na popis a pochopení dějů v přírodě, vědě a technice. V souladu se zvolenou profilací lze studium zaměřit jednak na různé aspekty matematického modelování, ale také na hlubší vhled do matematické analýzy. Matematické modelování obsahuje zejména klasickou a moderní teorii diferenciálních rovnic, numerickou matematiku a optimalizaci, ale také statistické modelování. Volitelné předměty zaměřené na hlubší vhled do matematické analýzy se věnují zejména topologickým metodám v oblasti obyčejných diferenciálních rovnic, dynamickým systémům a integrálním rovnicím.

Nedílnou součástí profilu absolventa je schopnost práce se standardními matematickými softwary a schopnost procedurálního programování. Absolventi jsou schopni kreativního analytického myšlení a rychlé orientace v široké škále výzkumných, vědeckých a analytických úkolů. Podle své zvolené profilace se mohou uplatnit zejména ve výzkumu a vývoji jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, v analytických odděleních firem, ve zdravotnickém výzkumu, oblasti zpracování dat, v základním výzkumu, či ve výuce.

Naučíme vás zejména tyto disciplíny

Funkcionální analýza: Jak se pohybovat nekonečně rozměrnými prostory bezpečně a elegantně.

Diferenciální rovnice: Hlubší pohled na přírodní zákony aneb co všechno jsme vám neřekli v prvních třech letech studia....

Numerické metody: ...a jak to celé dopočítat až do konce nebo aspoň přinutit počítač, aby to udělal za nás.

Dynamické systémy: O tom, že Chaos je i v matematice, aneb proč mávnutí motýlích křídel na Moravě může způsobit tropickou bouři v Mexiku.

Optimalizace: Jak najít ze všech možných světů ten nejlepší.

Statistické modelování: Jak být kamarád s náhodou a výhodně toho využít při orientaci v každodenní záplavě dat.

Aplikace matematiky: Neuronové sítě, komplexní systémy, zpracování obrazu a mnohé další kratochvíle.

Podrobný studijní plán najdete zde.

Příjímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu závěrečné zkoušky tohoto oboru.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet