Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory a programy » MGR Aplikace matematiky v ekonomii

Navazující magisterské (dvouleté) studium

Aplikace matematiky v ekonomii

Dvouleté navazující magisterské studium oboru Aplikace matematiky v ekonomii probíhá v rámci programu N1103 Aplikovaná matematika

Tento obor je určen pro studenty se zájmem o využití matematiky a statistiky při řešení ekonomických problémů. Absolventi jsou připraveni vytvářet efektivní matematické modely a hledat jejich optimální řešení pomocí vhodného softwaru. Uplatňují se zejména ve vyšších patrech ekonomického sektoru, včetně bank a pojišťoven.

Naučíme vás zejména tyto disciplíny

Statistické modelování: Jak z dat získat užitečné informace.

Fuzzy modelování: Jak matematicky zpracovat verbálně zadaná data, jak modelovat znalosti expertů.

Metody optimalizace: Jak dosáhnout maxima efektů s minimem nákladů.

Matematické metody hodnocení a rozhodování, analýza rizik: Jak vybrat nejlepší variantu i s přihlédnutím k možným rizikům.

Management: Obecný management, management lidských zdrojů, krizový management…vše, co by měl umět manažer.

Cizí jazyky: Jak prezentovat své myšlenky, názory a výsledky v angličtině nebo jiném světovém jazyce.

Podrobný studijní plán najdete zde.

Příjímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských studijních oborů Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu závěrečné zkoušky těchto oborů.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet