Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » FAQ

FAQ

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Zeptejte se nás.

Váš dotaz: *

Vaše jméno: *

Vaše e-mailová adresa: *Kde zjistím, zda je nutné posílat zkrácenou verzi přihlášky?

Zkuste se podívat na stránku věnovanou přijímacímu řízení na webu naší fakulty nebo se zeptejte na studijním oddělení naší fakulty.

Jak a kdy mám podat přihlášku?

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím tzv. E-přihlášky. Termíny pro podání přihlášek, náležitosti přihlášek, termíny konání (případných) přijímacích zkoušek a další informace o přijímacím řízení se dozvíte na stránce věnované přijímacímu řízení na webu naší fakulty. Pokud Vám informace z této stránky nestačí, tak se můžete informovat na studijním oddělení naší fakulty.

Kde se dozvím, jak to chodí na UP?

Studenti prvních ročníků dostávají u zápisů tištěný bedekr KudyKam - průvodce prváka. Můžete si jej však i stáhnout z universitních stránek v sekci UP > Studenti > Průvodce > Praktické rady, ve které najdete i další užitečné informace. Zájemcům o studium jsou také určeny stránky http://www.studuj.upol.cz.

Je možné studovat tento obor dálkově? Případně, jaké jsou jiné možnosti mimo denní studium?

Bohužel žádný z našich oborů nelze studovat dálkově. Možná Vám může pomoci informace, že povinná docházka je u cvičení a seminářů. Přednášky povinné nejsou. K většině předmětům jsou k dispozici také studijní materiály.

Po získání bakalářského titulu plánuji pokračovat ve studiu, Je to u Vás možné?

Ano, je to možné, naše katedra nabízí navazující obory Matematika a její aplikace(MAP) a Aplikace matematiky v ekonomii (AME), které jsou do značné míry modulární a umožňují tak, aby si studenti zvolili předměty podle toho, co absolvovali či neabsolvovali v bakalářském studiu. Doporučené náváznosti jsou následující:

  • Pro absolventy oboru ME je přímo připraven navazující studijní obor AME, v němž si studenti doplní, prohloubí a rozšíří již získané znalosti. Jde zejména o rozšiřující matematické disciplíny (např. fuzzy množiny, numerické metody, metody optimalizace, pokročilé statistické metody), manžerské disciplíny (obecný mangment, managment lidských zdrojů, risk managment)
  • Absolventi oboru Aplikovaná statistika se mohou také hlásit na navazující studijní obor AME a po inovaci je pro ně vhodný i navazující oboru MAP v němž byla rozšířena nabídka statistických předmětů.
  • Absolventi bakalářského oboru Matematika a její aplikace se samozřejmě mohou hlásit na navazují obor MAP, kde se mohou více zaměřit na prohloubení matematickcýh znalostí nebo na předměty zaměřené na aplikace matematiky v technice a přírodních vědách nebo na rozšíření svých statistických znalostí. Mohou se ale hlásit i na navazující studijní obor AME, kde si zejména doplní znalosti z ekonomických a matematicko-ekonomických předmětů.
Chci se přihlásit na bakalářský obor ME. Je to spíš matematický nebo ekonomický obor?

Jedná se o obor, jehož základem je matematika. Je ovšem doplněná o ekonomicky zaměřené předměty (makro a mikroekonomie, finance, podniková ekonomika, účetnicví) a zejména o předměty matematicko-ekonomické, v nichž se studenti naučí vytvářet matematické modely reálných ekonomických problémů (dopravní problém, matematické modely hromadné obsluhy, modely zásob, matematické metody rozhodování).
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet