Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory a programy » BC Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

Bakalářské (tříleté) studium

Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví (Bc)

Tříleté bakalářské studium oboru Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví probíhá v rámci programu B1103 Aplikovaná matematika.

Tento obor je určen jak pro studenty, kteří chtějí ihned po ukončení bakalářského studia najít uplatnění v ekonomickém sektoru, tak pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na navazujícím studijním oboru Aplikace matematiky v ekonomii. Možné je též navazující studium ekonomických oborů na jiných vysokých školách.

Naučíme vás zejména tyto disciplíny

Matematika a statistika: Základní nástroje k pochopení a popisu ekonomického světa.

Ekonomicko-matematické předměty: Finanční a pojistná matematika, matematické modely rozhodování, operační výzkum.

Ekonomické předměty: Makroekonomie a mikroekonomie, podnikové hospodářství a management, finance, účetnictví, marketing.

Bankovnictví, pojišťovnictví: Blok předmětů dle zvoleného zaměření: důkladné seznámení s problematikou bank a pojišťoven.

Aplikovaná informatika: Jak efektivně využívat počítače při práci s informacemi, jak používat existující matematický a statistický software.

Cizí jazyky: Obecná i obchodní angličtina, další jazyky podle výběru.

Podrobný studijní plán najdete zde.

Příjímací zkoušky

Na bakalářský obor ME se konají přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia. Přijímací zkoušky nemusí dělat ti uchazeči, kteří mají na střední škole průměr z matematiky menší nebo roven známce 2. Do průměru se započítávájí pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímacích zkoušek je však nutno požádat písemně zároveň s podáním přihlášky a to spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu!


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet